The others deliver your cargo, we deliver our commitment

เกี่ยวกับเรา
ในสถานการณ์ที่สภาพแวดล้อมทางธุรกิจเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ภายใต้การแข่งขันอย่างรุนแรงและการเปิดกว้างอย่างไร้พรมแดนของธุรกิจขนส่งระหว่างประเทศ นำมาซึ่งปัญหาใหม่ๆที่หลากหลายและซับซ้อนขึ้น ในขณะที่ผู้ให้บริการขนส่งระหว่างประเทศจำนวนมากยังคงมุ่งเน้นในเรื่องการแข่งขันทางด้านราคาจนอาจหลงลืมไปว่าสิ่งสำคัญที่สุดอันเป็นหัวใจหลักของธุรกิจนี้คือการให้บริการที่เชื่อถือได้ครบวงจรและคลอบคลุมอย่างมืออาชีพ

INDIGOLINE คือผู้ให้บริการขนส่งระหว่างประเทศด้วยระบบและเทคโนโลยีอันทันสมัย ไม่ว่าจะเป็นการขนส่งทางเรือ ทางรถหรือทางอากาศ ซึ่งในด้านการบริการทางเราได้รับความไว้วางใจอย่างสูงสุดจากหลายบริษัทชั้นนำทั่วประเทศมาอย่างยาวนานในการดูแลขนส่งสินค้านั้นๆให้ไปถึงจุดหมายได้อย่างปลอดภัยภายในเงื่อนไขที่กำหนด

กลยุทธ์ทางธุรกิจของเรา
นับเป็นช่วงเวลาอีกทศวรรษของเราที่เติบโตในด้านการบริการและประสบการณ์ที่สั่งสมเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่องในการให้บริการด้านโลจิสติกส์ทั้งในและต่างประเทศ ทีมงานของเราเข้าใจเป็นอย่างดีในทุกปัญหาและทุกความต้องการของลูกค้าเพื่อสามารถไปถึงเป้าหมายของหนทางสู่ความสำเร็จในการดำเนินงาน

ทั้งนี้เรายังคงยึดมั่นในคุณภาพของการให้บริการเป็นสิ่งสำคัญมาโดยตลอด โดยมุ่งเน้นในเรื่องของความต้องการและความพึงพอใจของลูกค้าเป็นสำคัญ ไม่ว่าจะในเรื่องของการสื่อสารที่ทางบริษัทได้นำประโยชน์จากเทคโนโลยีสมัยใหม่มาช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกในการดำเนินงานเช่น LINE, SKYPE,WHATS APP ,ระบบนำทาง GPS ที่ทางเรานำมาใช้เพื่อการประสานงานและติดตามสถานะสินค้าของลูกค้า โดยเราเชื่อว่าการสื่อสารคือสิ่งสำคัญที่สุดสำหรับเรา ในขณะเดียวกันคำมั่นสัญญาและการสื่อสารที่ถูกต้องรวดเร็วนั้นคือหัวใจหลักของการให้บริการอย่างเหนือชั้น โดยการสื่อสารที่เรามุ่งเน้นนั้นไม่เพียงแต่กับทางลูกค้าเท่านั้นแต่ยังรวมไปถึงพันธมิตรของเราด้วยไม่ว่าจะสายเรือชั้นนำและสาขาของเราในต่างประเทศ ลูกค้าจึงมั่นใจได้ว่าในทุกๆการขนส่งจะไม่ขาดการติดต่อสื่อสารจากทางเราอย่างแน่นอน

วิสัยทัศน์ของเรา
พราะเราตระหนักว่ามนุษย์ถือเป็นทรัพยากรที่สำคัญที่สุดและเป็นผู้ริเริ่มสร้างระบบในการทำงานต่างๆขึ้นมา เราจึงให้ความสำคัญในเรื่องของทรัพยากรมนุษย์เป็นอย่างมาก โดยเราเชื่อว่าผลงานที่ดีเริ่มต้นมาจากความพร้อมของพนักงานของเราก่อนเป็นอันดับแรก จึงเป็นที่มาของ “ WORK SMART & PLAY HARD” และ “EFFICIENCY DRIVE” ซึ่งผู้บริหารของเราให้ความสำคัญและคำนึงถึงมาโดยตลอด โดยหลักการทำงานแบบ WORK SMART นั้น บริษัทจะเน้นให้พนักงานทำงานอย่างมีความคิดสร้างสรรค์ภายใต้พื้นฐานความสุข โดยไม่เคร่งเครียดกับงานจนมากเกินไป ในขณะเดียวกันผลงานที่ได้ออกมาก็ยังคงไว้ซึ่งประสิทธิภาพด้วย ซึ่งในส่วนของ “EFFICIENCY DRIVE” ทุกสิ่งในองค์กรของเราจะเน้นวัดจากความสามารถและผลงานของตัวพนักงานเป็นหลัก จึงมั่นใจได้ว่าพนักงานของเราจะคงไว้ซึ่งคุณภาพในทุกๆผลงานที่ให้บริการและจะยังคงพัฒนาตนเองอยู่เสมอเพื่อส่งมอบบริการที่ดีที่สุดแก่ลูกค้า

การได้ก้าวขึ้นเป็นผู้ให้บริการทางด้านการขนส่งในอันดับต้นๆและได้รับความไว้วางใจและยอมรับจากลูกค้าในเรื่องของคุณภาพของการให้บริการที่ดี รวดเร็ว และถูกต้องแม่นยำอย่างต่อเนื่อง และจะยังคงไว้ซึ่งคุณภาพของบริการที่ดีตลอดไป

ทรัพยากรของเรา
INDIGOLINE เป็นองค์กรที่ตระหนักในด้านของความรู้และการเรียนรู้อย่างแท้จริง ทุกข้อมูลที่เกิดขึ้นจึงต้องมาจากผู้ที่มีความรู้ความสามารถ INDIGOLINE จึงมีการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ “LEARNING CENTER” ให้กับทางพนักงาน โดยความรู้ถือเป็นต้นกำเนิดของความคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆอย่างมากมาย ซึ่งทุกๆหน่วยงานจะมีคู่มือการทำงานโดยละเอียดเพื่อให้พนักงานได้ศึกษาและทำความเข้าใจตลอดจนมีการวัดผลอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้พนักงานของเราทุกคนจะได้รับการฝึกอบรมอย่างสม่ำเสมอส่งผลให้ลูกค้าสามารถมั่นใจในบริการจากเราและลูกค้าจะได้รับข้อมูลที่ทันต่อสถานการณ์และถูกต้องในเรื่องของโลจิสติกส์ระหว่างการดำเนินงานและการใช้บริการผ่านทางบริษัทและพนักงานของเราเสมอ

กลยุทธ์ทางธุรกิจ

ในขณะที่ผู้ให้บริการด้านการขนส่งส่วนใหญ่ มุ่งความสนใจไปยังวิธีการ “ตัดราคา” เพื่อที่จะมอบ “อัตราการให้บริการในราคาถูก” แต่ต้องแลกกับข้อจำกัดในเงื่อนไขต่างๆ ซึ่งอาจไม่ตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้าได้สูงสุด ดังนั้นเราจึงเชื่อในสิ่งที่ตรงกันข้ามกับแนวคิดนี้ เนื่องจากเงื่อนไขด้านโลจิสติกส์ของลูกค้าแต่ละเจ้านั้นแตกต่างกัน เราจึงพยายามอย่างสุดความสามารถที่จะให้บริการด้านโลจิสติกส์ที่ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าแต่ละท่าน แทนการให้บริการตามมาตรฐานปกติที่อาจจะทำให้ลูกค้าเสียเวลาและนำไปสู่ความเสียหายทางธุรกิจอย่างใหญ่หลวงในท้ายที่สุด

ประสบการณ์ด้านการเป็นผู้จัดส่งทั้งภายในประเทศและต่างประเทศเป็นเวลากว่าสองทศวรรษนั้นทำให้ฝ่ายบริหารจัดการของเรามีความเข้าใจอย่างแจ่มแจ้งถึงปัจจัยแห่งความสำเร็จในการให้

บริการด้านโลจิสติกส์ ที่น่าประหลาดใจคือคำตอบของปัญหานี้ ไม่ได้อยู่ที่การลงทุนมากมายมหาศาลไปกับยานพาหนะในการขนส่งหรือพื้นที่สำนักงานที่ใหญ่โตกว้างขวาง และไม่ได้ขึ้นอยู่กับคลังสินค้าขนาดใหญ่หรือคอมพิวเตอร์เมนเฟรมราคาหลายล้านดอลลาร์ หากแต่สิ่งสำคัญคือการสื่อสารและความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับการไว้วางใจ

จากการวิจัย เราพบว่าสิ่งที่ทำให้เกิดข้อแตกต่างอย่างมากในกิจกรรมทางโลจิสติกส์เกิดจากวิธีในการสื่อสาร ทั้งภายในและภายนอกองค์กร ไม่ว่าจะเป็นการสื่อสารผิดพลาด การสื่อสารล่าช้า หรือขาดการสื่อสารก็ตาม สิ่งผิดพลาดเหล่านี้ล้วนเป็นปัจจัยสำคัญในการร่วมงานกับคู่ค้าข้ามชาติที่จะนำไปสู่ความสูญเสียไม่ว่าจะมากหรือน้อยในทุกกรณี ดังนั้น เพื่อทีจะรับมือกับปัญหาดังกล่าว อินดิโกไลน์จึงมุ่งเน้นไปยังวิธีการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพและการให้ความรู้กับบุคลากรภายในองค์กร ไม่เพียงเฉพาะลูกค้าของเราเท่านั้น แต่ยังรวมไปถึงทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องซึ่งเป็นพันธมิตรทางธุรกิจกับเราในแต่ละพื้นที่ทั่วโลก

เนื่องจากกิจกรรมทางโลจิสติกส์ประกอบด้วยความหลากหลายของกระบวนการ เอกสาร หน้าที่ปฏิบัติงาน และความรับผิดชอบ คงจะเป็นการมองโลกในแง่ดีเกินไป หากจะหาผู้ส่งสินค้าที่สามารถให้บริการด้านโลจิสติกส์อย่างมีประสิทธิภาพโดยไม่ผ่านตัวแทนหรือการแทรกแซงจากบุคคลที่สามเลย ไม่มีผู้ส่งสินค้าใดในโลกนี้ที่จะเป็นเจ้าของทั้งรถบรรทุกขนส่ง เรือเดินสมุทร เครื่องบิน และคลังสินค้า การบริการแบบเบ็ดเสร็จที่ครอบคลุมทั้งสถานีท่าเรือและสนามบินหลักทั่วโลก ด้วยข้อเท็จจริงในเรื่องนี้ กลยุทธ์ของเราคือ การบริการโดยร่วมมือกับคู่ค้าท้องถิ่นและคู่ค้าระหว่างประเทศมือดีที่สุด

ในอดีต ความรู้ของผู้ค้าข้ามชาติเกี่ยวกับผู้ส่งสินค้านั้นค่อนข้างที่จะเป็นไปในภาพรวมนั่นคือ การให้บริการของผู้ส่งสินค้านั้นมีความแตกต่างกัน ทั้งเรื่องวิธีการบรรทุก การบรรจุสินค้า การเตรียมเอกสารและอื่น ๆ เมื่อตระหนักถึงสภาพแวดล้อมของโลกที่มีการเปลี่ยนแปลง เมื่อไม่นานมานี้ ความพยายามทางธุรกิจของเราที่จะรับผิดชอบต่อลูกค้าจึงเป็นที่มาของสโลแกน(คติพจน์) ของเราบริการของเราLogistic for E-commerce

โลจิสติกส์เพื่อการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

Logistic for E-commerce

รายละเอียด

โลจิสติกส์เพื่อการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ คือ การบริการแนวใหม่สำหรับธุรกิจที่ทันสมัยซึ่งไม่ว่าใครก็สามารถทำธุรกิจนำเข้าและส่งออกได้ ถึงแม้จะไม่มีบริษัทอย่างเป็นรูปธรรม โดยสามารถดำเนินการผ่านช่องทางอินเตอร์เน็ต หรือบนเครือข่ายสังคมออนไลน์ อาทิเช่น เฟซบุ๊ค ทวิตเตอร์ หรือ อินสตาแกรม

team 2

การส่งออก

การส่งสินค้าทางทะเลทั้งการขนส่งสินค้าแบบบรรทุกเต็มตู้และแบบบรรทุกไม่เต็มตู้ และการส่งสินค้าทางอากาศ
Member Bio image
การส่งสินค้าทางทะเลทั้งการขนส่งสินค้าแบบบรรทุกเต็มตู้และแบบบรรทุกไม่เต็มตู้ และการส่งสินค้าทางอากาศ

FCL: การขนส่งสินค้าแบบบรรทุกเต็มตู้

การขนส่งสินค้าแบบเต็มตู้คอนเทนเนอร์ ใช้สำหรับขนส่งสินค้าที่น้ำหนักมาก หรือ ขนาดใหญ่ โดยแบ่งขนาดของตู้คอนเทนเนอร์มี 2 ขนาดคือ ตู้ 20 ฟุต เหมาะสำหรับสินค้าที่มีน้ำหนักมาก โดยสามารถรับน้ำหนักได้เต็มที่ถึง 35 ตันต่อตู้คอนเทนเนอร์ และตู้ขนาด 40 ฟุต เหมาะสำหรับสินค้าที่ขนาดใหญ่ เช่น เฟอร์นิเจอร์ เครื่องจักร ชิ้นส่วนเครื่องยนต์ เป็นต้น


LCL:การขนส่งสินค้าแบบบรรทุกไม่เต็มตู้

การขนส่งสินค้าเซรามิคขนาดเล็กบรรจุในตู้คอนเทนเนอร์ขนาด 20 ฟุต อาจไม่ใช่ทางเลือกที่เหมาะสม เราจึงมี บริการแบบ LCL ( การขนส่งสินค้าแบบบรรทุกไม่เต็มตู้ ) เป็นทางเลือกให้กับลูกค้า โดยบริการแบบ LCL มีการให้บริการทางทะเลให้กับลูกค้าที่ต้องการขนส่งสินค้า จำนวน และน้ำหนักไม่มากนัก


การขนส่งทางอากาศ

เรามีบริการจัดส่งสินค้าทุกวันโดยใช้บริการสายการบินที่ดีที่สุดในการจัดส่ง อาทิเช่น การบินไทย บริติชแอร์เวย์ สายการบินเอมิเรตต์ คาร์โกลักซ์และสายการบินลุฟท์ฮันซา โดยเสนออัตราค่าบริการที่ดีที่สุด

team 3

การนำเข้า

การส่งสินค้าทางทะเลทั้งการขนส่งสินค้าแบบบรรทุกเต็มตู้และแบบบรรทุกไม่เต็มตู้ และการส่งสินค้าทางอากาศ
Member Bio image
การส่งสินค้าทางทะเลทั้งการขนส่งสินค้าแบบบรรทุกเต็มตู้และแบบบรรทุกไม่เต็มตู้ และการส่งสินค้าทางอากาศ

FCL: การขนส่งสินค้าแบบบรรทุกเต็มตู้

การขนส่งสินค้าแบบเต็มตู้คอนเทนเนอร์ ใช้สำหรับขนส่งสินค้าที่น้ำหนักมาก หรือ ขนาดใหญ่ โดยแบ่งขนาดของตู้คอนเทนเนอร์มี 2 ขนาดคือ ตู้ 20 ฟุต เหมาะสำหรับสินค้าที่มีน้ำหนักมาก โดยสามารถรับน้ำหนักได้เต็มที่ถึง 35 ตันต่อตู้คอนเทนเนอร์ และตู้ขนาด 40 ฟุต เหมาะสำหรับสินค้าที่ขนาดใหญ่ เช่น เฟอร์นิเจอร์ เครื่องจักร ชิ้นส่วนเครื่องยนต์ เป็นต้น


LCL:การขนส่งสินค้าแบบบรรทุกไม่เต็มตู้

การขนส่งสินค้าเซรามิคขนาดเล็กบรรจุในตู้คอนเทนเนอร์ขนาด 20 ฟุต อาจไม่ใช่ทางเลือกที่เหมาะสม เราจึงมี บริการแบบ LCL ( การขนส่งสินค้าแบบบรรทุกไม่เต็มตู้ ) เป็นทางเลือกให้กับลูกค้า โดยบริการแบบ LCL มีการให้บริการทางทะเลให้กับลูกค้าที่ต้องการขนส่งสินค้า จำนวน และน้ำหนักไม่มากนัก


การขนส่งทางอากาศ

เรามีบริการจัดส่งสินค้าทุกวันโดยใช้บริการสายการบินที่ดีที่สุดในการจัดส่ง อาทิเช่น การบินไทย บริติชแอร์เวย์ สายการบินเอมิเรตต์ คาร์โกลักซ์และสายการบินลุฟท์ฮันซา โดยเสนออัตราค่าบริการที่ดีที่สุด

team 4

การขนส่งข้ามพรมแดน

ภายในประเทศแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
Member Bio image

ภายในประเทศแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

เราดำเนินการขนส่งสินค้าข้ามแดนจากประเทศไทย ไปยังหลายประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ครอบคลุมทั้งประเทศจีน ลาว พม่า เวียดนาม มาเลเซีย และอื่นๆ ลูกค้าสามารถเลือกการขนส่งสินค้าอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือเลือกการบริการแบบครบวงจร จากต้นทางไปยังมือผู้รับสินค้า

team 1

การเดินพิธีการทางศุลกากร

Member Bio image

รายละเอียด

เราให้บริการเดินพิธีการศุลกากร ผ่านทางบริษัท คัสตอมลิงค์ ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของเรา โดยจะให้บริการในเรื่องของการดำเนินเอกสารต่าง ๆ ในการนำเข้าหรือส่งออกสินค้า เพื่อรับรองว่าการขนส่งสินค้าของท่านจะเป็นไปอย่างราบรื่น

team 2

การขนส่งภายในประเทศ

Member Bio image

รายละเอียด

การบริการขนส่งภายในประเทศ ครอบคลุมทั้งหมด 77 จังหวัดทั่วประเทศ

team 3

การบรรจุหีบห่อสินค้าและคลังสินค้า

Member Bio image

รายละเอียด

เราบรรจุสินค้าของท่านลงในหีบห่อที่เหมาะสมที่สุดเพื่อความปลอดภัยของสินค้า ไม่ว่าจะเป็นการขนส่งทางทะเล ทางอากาศ หรือแม้กระทั่งการขนส่งทางบก การบรรจุสินค้าของเราจะทำให้สินค้ามีน้ำหนักเบาและง่ายต่อการเคลื่อนย้าย และเป็นการช่วยลดต้นทุนในการขนส่ง นอกจากนี้เราสามารถจัดหาคลังสินค้าพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันสำหรับลูกค้าในกรณีที่จำเป็นได้อีกด้วย

team 4

การขนส่งสินค้าแบบถึงมือผู้รับ

Member Bio image

รายละเอียด

เพื่อตอบสนองความต้องการธุรกิจโลกที่มีการแข่งขันสูง การให้บริการการขนส่ง แบบDOOR TO DOOR กลายเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างมากสำหรับการบริหารจัดการของธุรกิจระหว่างประเทศในขณะนี้ ประกอบไปด้วยขั้นตอนพื้นฐานต่างๆมากมาย เช่น การขนส่ง การเดินพิธีการทางศุลกากร การบรรจุ คลังเก็บสินค้า การบริหารจัดการทั้งหมดนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะจัดการได้อย่าง ถูกต้อง (เหมาะสม) ได้ทันเวลา และมีประสิทธิภาพดังนั้นการใช้บริการ อินดิโกไลน์ คือทางเลือกที่คุณควรนึกถึง

client 1
client 2
client 3
client 4
client 5
client 6
client 1
client 2
client 3
client 4
client 5
client 6

ข่าวสารการนำเข้าและส่งออก

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)SHIPPING GLOSSARY

INTERNATIONAL FEDERATION OF FREIGHT FORWARDERS ASSOCIATIONS SCHAFFHAUSERSTRASSE

Full Time
Bangkok
Posted 2 years ago

คุณสมบัติ – เพศหญิง – อายุ 20-25 ปี – การศึกษาปริญญาตรี – บุคลิกภาพดี มนุษยสัมพันธ์ดี – สา[...]

ติดต่อเราบริษัท อินดิโกไลน์ จำกัด

  • เลขที่ 924 ชั้น 4 อาคารตะล่อมสิน ถนนพระรามสาม แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 ประเทศไทย
close