The others deliver your cargo, we deliver our commitment

เกี่ยวกับเรา
ในสถานการณ์ที่สภาพแวดล้อมทางธุรกิจเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ภายใต้การแข่งขันอย่างรุนแรงและการเปิดกว้างอย่างไร้พรมแดนของธุรกิจขนส่งระหว่างประเทศ นำมาซึ่งปัญหาใหม่ๆที่หลากหลายและซับซ้อนขึ้น ในขณะที่ผู้ให้บริการขนส่งระหว่างประเทศจำนวนมากยังคงมุ่งเน้นในเรื่องการแข่งขันทางด้านราคาจนอาจหลงลืมไปว่าสิ่งสำคัญที่สุดอันเป็นหัวใจหลักของธุรกิจนี้คือการให้บริการที่เชื่อถือได้ครบวงจรและคลอบคลุมอย่างมืออาชีพ

INDIGOLINE คือผู้ให้บริการขนส่งระหว่างประเทศด้วยระบบและเทคโนโลยีอันทันสมัย ไม่ว่าจะเป็นการขนส่งทางเรือ ทางรถหรือทางอากาศ ซึ่งในด้านการบริการทางเราได้รับความไว้วางใจอย่างสูงสุดจากหลายบริษัทชั้นนำทั่วประเทศมาอย่างยาวนานในการดูแลขนส่งสินค้านั้นๆให้ไปถึงจุดหมายได้อย่างปลอดภัยภายในเงื่อนไขที่กำหนด

กลยุทธ์ทางธุรกิจของเรา
นับเป็นช่วงเวลาอีกทศวรรษของเราที่เติบโตในด้านการบริการและประสบการณ์ที่สั่งสมเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่องในการให้บริการด้านโลจิสติกส์ทั้งในและต่างประเทศ ทีมงานของเราเข้าใจเป็นอย่างดีในทุกปัญหาและทุกความต้องการของลูกค้าเพื่อสามารถไปถึงเป้าหมายของหนทางสู่ความสำเร็จในการดำเนินงาน

ทั้งนี้เรายังคงยึดมั่นในคุณภาพของการให้บริการเป็นสิ่งสำคัญมาโดยตลอด โดยมุ่งเน้นในเรื่องของความต้องการและความพึงพอใจของลูกค้าเป็นสำคัญ ไม่ว่าจะในเรื่องของการสื่อสารที่ทางบริษัทได้นำประโยชน์จากเทคโนโลยีสมัยใหม่มาช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกในการดำเนินงานเช่น LINE, SKYPE,WHATS APP ,ระบบนำทาง GPS ที่ทางเรานำมาใช้เพื่อการประสานงานและติดตามสถานะสินค้าของลูกค้า โดยเราเชื่อว่าการสื่อสารคือสิ่งสำคัญที่สุดสำหรับเรา ในขณะเดียวกันคำมั่นสัญญาและการสื่อสารที่ถูกต้องรวดเร็วนั้นคือหัวใจหลักของการให้บริการอย่างเหนือชั้น โดยการสื่อสารที่เรามุ่งเน้นนั้นไม่เพียงแต่กับทางลูกค้าเท่านั้นแต่ยังรวมไปถึงพันธมิตรของเราด้วยไม่ว่าจะสายเรือชั้นนำและสาขาของเราในต่างประเทศ ลูกค้าจึงมั่นใจได้ว่าในทุกๆการขนส่งจะไม่ขาดการติดต่อสื่อสารจากทางเราอย่างแน่นอน

วิสัยทัศน์ของเรา
พราะเราตระหนักว่ามนุษย์ถือเป็นทรัพยากรที่สำคัญที่สุดและเป็นผู้ริเริ่มสร้างระบบในการทำงานต่างๆขึ้นมา เราจึงให้ความสำคัญในเรื่องของทรัพยากรมนุษย์เป็นอย่างมาก โดยเราเชื่อว่าผลงานที่ดีเริ่มต้นมาจากความพร้อมของพนักงานของเราก่อนเป็นอันดับแรก จึงเป็นที่มาของ “ WORK SMART & PLAY HARD” และ “EFFICIENCY DRIVE” ซึ่งผู้บริหารของเราให้ความสำคัญและคำนึงถึงมาโดยตลอด โดยหลักการทำงานแบบ WORK SMART นั้น บริษัทจะเน้นให้พนักงานทำงานอย่างมีความคิดสร้างสรรค์ภายใต้พื้นฐานความสุข โดยไม่เคร่งเครียดกับงานจนมากเกินไป ในขณะเดียวกันผลงานที่ได้ออกมาก็ยังคงไว้ซึ่งประสิทธิภาพด้วย ซึ่งในส่วนของ “EFFICIENCY DRIVE” ทุกสิ่งในองค์กรของเราจะเน้นวัดจากความสามารถและผลงานของตัวพนักงานเป็นหลัก จึงมั่นใจได้ว่าพนักงานของเราจะคงไว้ซึ่งคุณภาพในทุกๆผลงานที่ให้บริการและจะยังคงพัฒนาตนเองอยู่เสมอเพื่อส่งมอบบริการที่ดีที่สุดแก่ลูกค้า

การได้ก้าวขึ้นเป็นผู้ให้บริการทางด้านการขนส่งในอันดับต้นๆและได้รับความไว้วางใจและยอมรับจากลูกค้าในเรื่องของคุณภาพของการให้บริการที่ดี รวดเร็ว และถูกต้องแม่นยำอย่างต่อเนื่อง และจะยังคงไว้ซึ่งคุณภาพของบริการที่ดีตลอดไป

ทรัพยากรของเรา
INDIGOLINE เป็นองค์กรที่ตระหนักในด้านของความรู้และการเรียนรู้อย่างแท้จริง ทุกข้อมูลที่เกิดขึ้นจึงต้องมาจากผู้ที่มีความรู้ความสามารถ INDIGOLINE จึงมีการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ “LEARNING CENTER” ให้กับทางพนักงาน โดยความรู้ถือเป็นต้นกำเนิดของความคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆอย่างมากมาย ซึ่งทุกๆหน่วยงานจะมีคู่มือการทำงานโดยละเอียดเพื่อให้พนักงานได้ศึกษาและทำความเข้าใจตลอดจนมีการวัดผลอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้พนักงานของเราทุกคนจะได้รับการฝึกอบรมอย่างสม่ำเสมอส่งผลให้ลูกค้าสามารถมั่นใจในบริการจากเราและลูกค้าจะได้รับข้อมูลที่ทันต่อสถานการณ์และถูกต้องในเรื่องของโลจิสติกส์ระหว่างการดำเนินงานและการใช้บริการผ่านทางบริษัทและพนักงานของเราเสมอ

กลยุทธ์ทางธุรกิจ

ในขณะที่ผู้ให้บริการด้านการขนส่งส่วนใหญ่ มุ่งความสนใจไปยังวิธีการ “ตัดราคา” เพื่อที่จะมอบ “อัตราการให้บริการในราคาถูก” แต่ต้องแลกกับข้อจำกัดในเงื่อนไขต่างๆ ซึ่งอาจไม่ตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้าได้สูงสุด ดังนั้นเราจึงเชื่อในสิ่งที่ตรงกันข้ามกับแนวคิดนี้ เนื่องจากเงื่อนไขด้านโลจิสติกส์ของลูกค้าแต่ละเจ้านั้นแตกต่างกัน เราจึงพยายามอย่างสุดความสามารถที่จะให้บริการด้านโลจิสติกส์ที่ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าแต่ละท่าน แทนการให้บริการตามมาตรฐานปกติที่อาจจะทำให้ลูกค้าเสียเวลาและนำไปสู่ความเสียหายทางธุรกิจอย่างใหญ่หลวงในท้ายที่สุด

ประสบการณ์ด้านการเป็นผู้จัดส่งทั้งภายในประเทศและต่างประเทศเป็นเวลากว่าสองทศวรรษนั้นทำให้ฝ่ายบริหารจัดการของเรามีความเข้าใจอย่างแจ่มแจ้งถึงปัจจัยแห่งความสำเร็จในการให้

บริการด้านโลจิสติกส์ ที่น่าประหลาดใจคือคำตอบของปัญหานี้ ไม่ได้อยู่ที่การลงทุนมากมายมหาศาลไปกับยานพาหนะในการขนส่งหรือพื้นที่สำนักงานที่ใหญ่โตกว้างขวาง และไม่ได้ขึ้นอยู่กับคลังสินค้าขนาดใหญ่หรือคอมพิวเตอร์เมนเฟรมราคาหลายล้านดอลลาร์ หากแต่สิ่งสำคัญคือการสื่อสารและความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับการไว้วางใจ

จากการวิจัย เราพบว่าสิ่งที่ทำให้เกิดข้อแตกต่างอย่างมากในกิจกรรมทางโลจิสติกส์เกิดจากวิธีในการสื่อสาร ทั้งภายในและภายนอกองค์กร ไม่ว่าจะเป็นการสื่อสารผิดพลาด การสื่อสารล่าช้า หรือขาดการสื่อสารก็ตาม สิ่งผิดพลาดเหล่านี้ล้วนเป็นปัจจัยสำคัญในการร่วมงานกับคู่ค้าข้ามชาติที่จะนำไปสู่ความสูญเสียไม่ว่าจะมากหรือน้อยในทุกกรณี ดังนั้น เพื่อทีจะรับมือกับปัญหาดังกล่าว อินดิโกไลน์จึงมุ่งเน้นไปยังวิธีการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพและการให้ความรู้กับบุคลากรภายในองค์กร ไม่เพียงเฉพาะลูกค้าของเราเท่านั้น แต่ยังรวมไปถึงทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องซึ่งเป็นพันธมิตรทางธุรกิจกับเราในแต่ละพื้นที่ทั่วโลก

เนื่องจากกิจกรรมทางโลจิสติกส์ประกอบด้วยความหลากหลายของกระบวนการ เอกสาร หน้าที่ปฏิบัติงาน และความรับผิดชอบ คงจะเป็นการมองโลกในแง่ดีเกินไป หากจะหาผู้ส่งสินค้าที่สามารถให้บริการด้านโลจิสติกส์อย่างมีประสิทธิภาพโดยไม่ผ่านตัวแทนหรือการแทรกแซงจากบุคคลที่สามเลย ไม่มีผู้ส่งสินค้าใดในโลกนี้ที่จะเป็นเจ้าของทั้งรถบรรทุกขนส่ง เรือเดินสมุทร เครื่องบิน และคลังสินค้า การบริการแบบเบ็ดเสร็จที่ครอบคลุมทั้งสถานีท่าเรือและสนามบินหลักทั่วโลก ด้วยข้อเท็จจริงในเรื่องนี้ กลยุทธ์ของเราคือ การบริการโดยร่วมมือกับคู่ค้าท้องถิ่นและคู่ค้าระหว่างประเทศมือดีที่สุด

ในอดีต ความรู้ของผู้ค้าข้ามชาติเกี่ยวกับผู้ส่งสินค้านั้นค่อนข้างที่จะเป็นไปในภาพรวมนั่นคือ การให้บริการของผู้ส่งสินค้านั้นมีความแตกต่างกัน ทั้งเรื่องวิธีการบรรทุก การบรรจุสินค้า การเตรียมเอกสารและอื่น ๆ เมื่อตระหนักถึงสภาพแวดล้อมของโลกที่มีการเปลี่ยนแปลง เมื่อไม่นานมานี้ ความพยายามทางธุรกิจของเราที่จะรับผิดชอบต่อลูกค้าจึงเป็นที่มาของสโลแกน(คติพจน์) ของเราบริการของเราLogistic for E-commerce

โลจิสติกส์เพื่อการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

Logistic for E-commerce

รายละเอียด

โลจิสติกส์เพื่อการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ คือ การบริการแนวใหม่สำหรับธุรกิจที่ทันสมัยซึ่งไม่ว่าใครก็สามารถทำธุรกิจนำเข้าและส่งออกได้ ถึงแม้จะไม่มีบริษัทอย่างเป็นรูปธรรม โดยสามารถดำเนินการผ่านช่องทางอินเตอร์เน็ต หรือบนเครือข่ายสังคมออนไลน์ อาทิเช่น เฟซบุ๊ค ทวิตเตอร์ หรือ อินสตาแกรม

team 2

การส่งออก

การส่งสินค้าทางทะเลทั้งการขนส่งสินค้าแบบบรรทุกเต็มตู้และแบบบรรทุกไม่เต็มตู้ และการส่งสินค้าทางอากาศ
Member Bio image
การส่งสินค้าทางทะเลทั้งการขนส่งสินค้าแบบบรรทุกเต็มตู้และแบบบรรทุกไม่เต็มตู้ และการส่งสินค้าทางอากาศ

FCL: การขนส่งสินค้าแบบบรรทุกเต็มตู้

การขนส่งสินค้าแบบเต็มตู้คอนเทนเนอร์ ใช้สำหรับขนส่งสินค้าที่น้ำหนักมาก หรือ ขนาดใหญ่ โดยแบ่งขนาดของตู้คอนเทนเนอร์มี 2 ขนาดคือ ตู้ 20 ฟุต เหมาะสำหรับสินค้าที่มีน้ำหนักมาก โดยสามารถรับน้ำหนักได้เต็มที่ถึง 35 ตันต่อตู้คอนเทนเนอร์ และตู้ขนาด 40 ฟุต เหมาะสำหรับสินค้าที่ขนาดใหญ่ เช่น เฟอร์นิเจอร์ เครื่องจักร ชิ้นส่วนเครื่องยนต์ เป็นต้น


LCL:การขนส่งสินค้าแบบบรรทุกไม่เต็มตู้

การขนส่งสินค้าเซรามิคขนาดเล็กบรรจุในตู้คอนเทนเนอร์ขนาด 20 ฟุต อาจไม่ใช่ทางเลือกที่เหมาะสม เราจึงมี บริการแบบ LCL ( การขนส่งสินค้าแบบบรรทุกไม่เต็มตู้ ) เป็นทางเลือกให้กับลูกค้า โดยบริการแบบ LCL มีการให้บริการทางทะเลให้กับลูกค้าที่ต้องการขนส่งสินค้า จำนวน และน้ำหนักไม่มากนัก


การขนส่งทางอากาศ

เรามีบริการจัดส่งสินค้าทุกวันโดยใช้บริการสายการบินที่ดีที่สุดในการจัดส่ง อาทิเช่น การบินไทย บริติชแอร์เวย์ สายการบินเอมิเรตต์ คาร์โกลักซ์และสายการบินลุฟท์ฮันซา โดยเสนออัตราค่าบริการที่ดีที่สุด

team 3

การนำเข้า

การส่งสินค้าทางทะเลทั้งการขนส่งสินค้าแบบบรรทุกเต็มตู้และแบบบรรทุกไม่เต็มตู้ และการส่งสินค้าทางอากาศ
Member Bio image
การส่งสินค้าทางทะเลทั้งการขนส่งสินค้าแบบบรรทุกเต็มตู้และแบบบรรทุกไม่เต็มตู้ และการส่งสินค้าทางอากาศ

FCL: การขนส่งสินค้าแบบบรรทุกเต็มตู้

การขนส่งสินค้าแบบเต็มตู้คอนเทนเนอร์ ใช้สำหรับขนส่งสินค้าที่น้ำหนักมาก หรือ ขนาดใหญ่ โดยแบ่งขนาดของตู้คอนเทนเนอร์มี 2 ขนาดคือ ตู้ 20 ฟุต เหมาะสำหรับสินค้าที่มีน้ำหนักมาก โดยสามารถรับน้ำหนักได้เต็มที่ถึง 35 ตันต่อตู้คอนเทนเนอร์ และตู้ขนาด 40 ฟุต เหมาะสำหรับสินค้าที่ขนาดใหญ่ เช่น เฟอร์นิเจอร์ เครื่องจักร ชิ้นส่วนเครื่องยนต์ เป็นต้น


LCL:การขนส่งสินค้าแบบบรรทุกไม่เต็มตู้

การขนส่งสินค้าเซรามิคขนาดเล็กบรรจุในตู้คอนเทนเนอร์ขนาด 20 ฟุต อาจไม่ใช่ทางเลือกที่เหมาะสม เราจึงมี บริการแบบ LCL ( การขนส่งสินค้าแบบบรรทุกไม่เต็มตู้ ) เป็นทางเลือกให้กับลูกค้า โดยบริการแบบ LCL มีการให้บริการทางทะเลให้กับลูกค้าที่ต้องการขนส่งสินค้า จำนวน และน้ำหนักไม่มากนัก


การขนส่งทางอากาศ

เรามีบริการจัดส่งสินค้าทุกวันโดยใช้บริการสายการบินที่ดีที่สุดในการจัดส่ง อาทิเช่น การบินไทย บริติชแอร์เวย์ สายการบินเอมิเรตต์ คาร์โกลักซ์และสายการบินลุฟท์ฮันซา โดยเสนออัตราค่าบริการที่ดีที่สุด

team 4

การขนส่งข้ามพรมแดน

ภายในประเทศแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
Member Bio image

ภายในประเทศแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

เราดำเนินการขนส่งสินค้าข้ามแดนจากประเทศไทย ไปยังหลายประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ครอบคลุมทั้งประเทศจีน ลาว พม่า เวียดนาม มาเลเซีย และอื่นๆ ลูกค้าสามารถเลือกการขนส่งสินค้าอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือเลือกการบริการแบบครบวงจร จากต้นทางไปยังมือผู้รับสินค้า

team 1

การเดินพิธีการทางศุลกากร

Member Bio image

รายละเอียด

เราให้บริการเดินพิธีการศุลกากร ผ่านทางบริษัท คัสตอมลิงค์ ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของเรา โดยจะให้บริการในเรื่องของการดำเนินเอกสารต่าง ๆ ในการนำเข้าหรือส่งออกสินค้า เพื่อรับรองว่าการขนส่งสินค้าของท่านจะเป็นไปอย่างราบรื่น

team 2

การขนส่งภายในประเทศ

Member Bio image

รายละเอียด

การบริการขนส่งภายในประเทศ ครอบคลุมทั้งหมด 77 จังหวัดทั่วประเทศ

team 3

การบรรจุหีบห่อสินค้าและคลังสินค้า

Member Bio image

รายละเอียด

เราบรรจุสินค้าของท่านลงในหีบห่อที่เหมาะสมที่สุดเพื่อความปลอดภัยของสินค้า ไม่ว่าจะเป็นการขนส่งทางทะเล ทางอากาศ หรือแม้กระทั่งการขนส่งทางบก การบรรจุสินค้าของเราจะทำให้สินค้ามีน้ำหนักเบาและง่ายต่อการเคลื่อนย้าย และเป็นการช่วยลดต้นทุนในการขนส่ง นอกจากนี้เราสามารถจัดหาคลังสินค้าพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันสำหรับลูกค้าในกรณีที่จำเป็นได้อีกด้วย

team 4

การขนส่งสินค้าแบบถึงมือผู้รับ

Member Bio image

รายละเอียด

เพื่อตอบสนองความต้องการธุรกิจโลกที่มีการแข่งขันสูง การให้บริการการขนส่ง แบบDOOR TO DOOR กลายเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างมากสำหรับการบริหารจัดการของธุรกิจระหว่างประเทศในขณะนี้ ประกอบไปด้วยขั้นตอนพื้นฐานต่างๆมากมาย เช่น การขนส่ง การเดินพิธีการทางศุลกากร การบรรจุ คลังเก็บสินค้า การบริหารจัดการทั้งหมดนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะจัดการได้อย่าง ถูกต้อง (เหมาะสม) ได้ทันเวลา และมีประสิทธิภาพดังนั้นการใช้บริการ อินดิโกไลน์ คือทางเลือกที่คุณควรนึกถึง

client 1
client 2
client 3
client 4
client 5
client 6
client 1
client 2
client 3
client 4
client 5
client 6

ข่าวสารการนำเข้าและส่งออก

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)SHIPPING GLOSSARY

INTERNATIONAL FEDERATION OF FREIGHT FORWARDERS ASSOCIATIONS SCHAFFHAUSERSTRASSE

Job Description :  To identify the prospective customer secure business To introduce company service to the prospective clients To prepare the sales visit report and manage the sales itinerary call base on that. To maintain and expand the business from e[...]

Full Time
Bangkok
Posted 3 years ago

คุณสมบัติ: เพศหญิง อายุระหว่าง 22-35 ปี ปริญญาตรี ประสบการณ์ 0-3 ปี บุคคลิกและมนุษยสัมพันธ์ดี สาม[...]

Full Time
Bangkok
Posted 3 years ago

คุณสมบัติ สัญชาติไทย เพศหญิง/ชาย อายุระหว่าง 25-35 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี มีบุคคลิกภาพที่ด[...]

ติดต่อเราบริษัท อินดิโกไลน์ จำกัด

  • เลขที่ 924 ชั้น 4 อาคารตะล่อมสิน ถนนพระรามสาม แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 ประเทศไทย
close