คัสตอมลิงค์

The Combination of Speed and Accuracy

บริษัท คัสตอมลิงค์ จำกัด


ก่อตั้งขึ้นในปี 2014 จากแรงบันดาลใจที่อยากจะเห็นผู้ส่งออกและนำเข้า ได้รับการบริการและให้คำปรึกษาในด้านการดำเนินการพิธีศุลกากรที่ถูกต้องแม่นยำ และทันเวลา จากผู้ให้บริการมืออาชีพที่มีประสบการณ์อันยาวนาน

ท่ามกลางระบบของธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน ผู้ส่งออกและผู้นำเข้าจำนวนมากไม่ได้รับการบริการ ให้คำปรึกษา ตลอดจนบริหารจัดการในเรื่องของใบอนุญาติต่างๆอย่างมีประสิทธิภาพและทันถ่วงที หลายๆครั้งที่ผู้นำเข้าสินค้าจากต่างประเทศต้องพบกับความล่าช้าในการออกของ เนื่องจากเอกสารผิด ไม่มีใบอนุญาติ สำแดงรายการสินค้าคลาดเคลื่อน ซึ่งนำไปสู่การถูกปรับ หรือดำเนินคดีในที่สุด ทั้งนี้ยังมีผู้ส่งออกจำนวนไม่น้อยเช่นกัน ที่ประสบปัญหาสินค้าเสียหายจากการโหลดสินค้าเข้าตู้คอนเทนเนอร์ หรือขอใบอนุญาติต่างๆไม่ทันกำหนดการเรือออก

จากเหตุผลดังกล่าวจึงจำเป็นต้องมีที่ปรึกษาทางด้านศุลกากรที่ไว้ใจได้ เพื่อคอยให้คำปรึกษาและบริหารจัดการด้านเอกสารได้อย่างถูกต้องรวดเร็ว รวมถึงควบคุมดูแลและติดตามการขนส่งสินค้าภายในประเทศให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและตรงเวลา

สอบถามข้อมูล

บริษัท คัสตอมลิงค์ จำกัด เลขที่ 924 อาคารตะล่อมสิน ชั้น 4 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 ประเทศไทย

วิสัยทัศน์


มุ่งมั่นที่จะเป็นตัวแทนออกของซึ่งจัดการผ่านพิธีทางศุลกากรที่เชื่อถือได้ภายในปี 2020

พันธกิจ


เพื่อให้บริการลูกค้าด้านการเดินพิธีการศุลกากรที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสม ด้วยความแม่นยำรวดเร็ว

การให้บริการด้านพิธีการศุลกากรสำหรับ


 •  
 • บริการ
 • การส่งออก
 • การนำเข้า
 • การจัดส่งของใช้ส่วนตัวและของใช้ภายในบ้านเรือน
 • การขนส่งขนาดใหญ่
 • เอกสารค้ำประกัน เอ.ที.เอ. คาร์เนท์
 • การขนส่งข้ามพรมแดน
 •  
 •  
 • ใบรับรอง
 • การยื่นขอใบรับรอง
 • ใบรับรองการรมควัน
 • ใบรับรองการปลอดโรค
 • ใบรับรองแหล่งกำเนิดสินค้า
 • แบบ A B C D E
 • JTEPA
 •  
 •  
 • ที่ปรึกษาธุรกิจ
 • การบริการปรึกษาทางธุรกิจ
 • การตลาดพาณิชย์
 • ศักยภาพทางการตลาด
 •  
 •  
 • การขนส่งภายในประเทศ
 •